Proiecte Europene

Anunt de atribuire - Data publicarii: 27.10.2014

Denumirea si adresa achizitorului:
SC Ciocanesti Piscicola SRL
Comuna Ciocanesti, Judetul Calarasi
917035, Calarasi

Contractul de achizitie: a unei masini magazin mobil de vanzare a pestelui
Data atribuirii (semnarii) contractului de lucrari: 24.10.2014
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Numarul ofertelor primite: 3

Denumirea si adresa ofertantului castigator:
SEICO Verkaufsfahrzeuge GmbH
Hirtenweg 64
D- 27356 Rotenburg (Wümme) , Germania

Pretul sau gama preturilor platite: 67.800 EURO

Anunt de participare - Data publicarii: 26.08.2014

S.C. Ciocanesti Piscicola S.R.L., cu sediul in Comuna Ciocanesti, Judetul Calarasi inscrisa la Registrul Comertului Calarasi cu numarul J51/95/1999, CUI RO 11826670, anunta inceperea proiectului "Cresterea valorii adaugate a produselor pescaresti prin prelucrare primara si achizitia unui magazin mobil de vanzare si prezentare a produselor din acvacultura", prin incheierea Contractului de Finantare nerambursabila din Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013 cu Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP nr.277 /07.08.2014.

S.C. Ciocanesti Piscicola S.R.L. va invita sa participati la desfasurarea procedurii de achizitie si sa contactati achizitorul pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie.

Obiectul contractului il constituie achizitionarea unui magazin mobil de vanzare a pestelui. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este licitatia deschisa, competitiva.

Durata contractului de achizitie este de 9 luni de la data castigarii licitatiei.

Valoarea estimata a contractului este de 370.000 lei (80.000 EUR).

Data limita de depunere a ofertelor 15.10.2014 ora 15:00.

Data deschiderii ofertelor: 16.10.2014 ora 11:00.

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut in conditiile in care oferta raspunde cel mai bine cerintelor de natura tehnica si calitativa stabilita de beneficiar.

Alte informatii privind licitatia le aflati din documentatia tehnica catre ofertanti aflata la sediul societatii, persoana de contact pentru limba romana Hodorogea Marin, telefon 0722.518.186 sau pe e-mail marin.hodorogea@yahoo.com, iar pentru informatii in limba engleza persoana de contact Cosmin Abaluta, telefon 0724.305.061.

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA
MASINA MAGAZIN MOBIL

Achizitor (beneficiar POP 2007-2013):

SC CIOCANESTI PISCICOLA SRL

Titlul proiectului POP 2007-2013:

CRESTEREA VALORII ADAUGATE APRODUSELOR PESCARESTI PRIN PRELUCRARE PRIMARA SI ACHIZITIA UNUI MAGAZIN MOBIL DE VANZARE SI PREZENTARE A PRODUSELOR DIN ACVACULTURA

Număr proiect POP 2007-2013:

CLFLAG1110013
CONTRACT: 277/07.08.2014

1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor:

Denumire: SC CIOCANESTI PISCICOLA SRL

Adresă: COMUNA CIOCANESTI, JUD. CALARASI, COD POSTAL 917035

Localitate:
CIOCANESTI

Ţara:
ROMANIA

Persoană de contact (info. limba romana): 
HODOROGEA MARIN

Telefon: +(4)0722518186
E-mail: marin.hodorogea@yahoo.com

Persoană de contact (info. limba engleza): 
ABALUTA COSMIN

Telefon: +(4)0724305061

Fax: +(40) 242334203

Adresă de internet:
www.ciocanesti-piscicola.ro

1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 15.10.2014, ORA 15

b) Adresa unde se primesc ofertele:
SC CIOCANESTI PISCICOLA SRL
COM. CIOCANESTI, JUD. CALARASI, COD POSTAL 917035
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.

Sau prin urmatoarele adrese de email: marin.hodorogea @ yahoo.com si office @ ciocanesti-piscicola.ro

 2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:
Titlu: ACHIZITIE MASINA MAGAZIN MOBIL DE VANZARE PESTE

2.1.2. Descriere produselor  ce vor fi achiziţionate
Masina magazin mobil trebuie sa corespunda cerintelor UE pentru vanzarea pestelui si sa aiba toate dotarile necesare respectiv:
- 2 vitine frigorifice de prezentare, cintar, sertar de bani, apa curenta,
- tip RENAULT 5000E, FIAT, MERCEDES sau echivalent
- greutate 3500 kg
- dimensiuni aproximative 5000mm x 2400mm x 2100mm
- incalzire prin pardoseala, sisteme de racire in spate adecvate, pachet de igiena cu splator inox si apa calda, containere in suprafata de lucru racite, elemente decorative atractive, iluminare corespunzatoare, trecere intre cabina si sala de vinzare, aer conditionat, s.a

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare

Contract de achizitie produse

Principalul loc de livrare:
Ciocanesti, Calarasi, Romania

2.1.4. Durata contractului de achiziţie
9 luni de la data semnării contractului de ambele părţi

3. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

4. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

Preţul cel mai scăzut in conditiile in care oferta raspunde cel mai bine cerintelor de natura tehnica cerute.

5. PREZENTAREA OFERTEI

5.1

Limba de redactare a ofertei

Limba română, engleza sau germana insotita de o traducere autorizata in limba romana.

5.2

Moneda în care este exprimat preţul contractului

RON  sau EURO (curs EURO BNR)

5.3

Perioada minimă de valabilitate a ofertei

6 luni

5.4

Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi financiar)

Oferta va fi prezentata in plic inchis prin posta, personal la sediul societatii la adresa de mai jos, sau prin email la adresele de mai jos:

SC CIOCANESTI PISCICOLA SRL
STR, LIPANULUI, NR 1
COMUNA CIOCANESTI, JUDETUL CALARASI
COD POSTAL 917035

marin.hodorogea @ yahoo.com si/sau
office @ ciocanesti-piscicola.ro

Oferta va fi in original, semnata si stampilata
Oferta va cuprinde:
- oferta financiara
- oferta tehnica
Valoarea ofertei nu include TVA
Oferta va fi obligatoriu insotita de formularul nr. 3, de declaratia privind respectarea art.9 din Hotarirea guvernului nr 442/2009, certificat constatator de la registrul comertului,sau documente care dovedesc o forma de inregistrare.
Oferta va include toate cheltuielile legate de taxe si deplasare la Ciocanesti.
Oferta se prezinta in lei sau euro. Cursul de schimb este cel comunicat de Banca Nationala in ziua facturarii.
Oferta cistigatoare va semna contractul de achizitie valabil pe perioada implementarii proiectului.
Anuntul de atribuire privind rezultatul procedurii de achizitii se vor regasi pe site-ul:
www.ciocanesti-piscicola.ro
si va fi comunicat participantilor

5.5

Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

Oferta va fi declarata respinsa daca se depune la alta adresa sau dupa termenul limita respectiv 15.10.2014, ora 15

5.6

Informaţii referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor / prestarea serviciilor / execuţia lucrărilor

Livrarea se va face in 15 zile de la data achitarii produsului

5.7

Modalităţi de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziţie şi de soluţionare a contestaţiei

Contestarea se poate face in 7 zile de la publicarea anuntului ofertei cistigatoare, va fi solutionata in 3 zile de la primirea contestatiei si se va comunica rezultatul contestatiei

5.8

Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condiţiile de actualizare / modificare a preţului contractului de achiziţie

Clauze contractuale obligatorii:
Prezentarea produsului in comuna Ciocanesti, jud . Calarasi, Romania insotit de:

  • Certificat de garantie
  • Declaratie de conformitate
  • Procese verbale de receptie, predare-primire, de punere in functiune

6. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢIILE TEHNICE)
Obiectul contactului il constituie achizitionarea unui magazin mobil de vanzare si prezentare a pestelui (a produselor din acvacultura). Masina trebuie sa aiba max. 3.5 t pentru a putea fi condusa cu carnet categoria B, sa fie dotata conform cerintelor UE, respectiv cele din cap.2.

facebook_fan_page

Anunturi Vanzari Peste Viu

Oferim spre vanzare Peste de o vara, Peste de 2 veri, Peste Marfa si pui predezvoltati.

Vezi anunturile

Programul Operational pentru Pescuit

Participam la Proiectele Europene ce au in vedere sprijinirea acvaculturilor in Romania. S.C. Ciocanesti Piscicola S.R.L. realizeaza investitii utilizand fondurile europene disponibile prin Programul Operational Pentru Pescuit 2007 - 2013.

Vezi detalii